Žodžiai perduodant šeimos židinį vestuvėse

 

Šeimos židinio perdavimo tradicija egzistuoja beveik visose vestuvėse, kurios švenčiamos Lietuvoje. Galbūt todėl, kad nuo seno lietuviams židinys ir jame negęstanti ugnis simbolizuoja namų jaukumą. Vestuvėse dar siejasi su šeimos santarve. Šią tradiciją prasminga ir nesudėtinga atlikti. Tėvai uždega ir perduoda šeimos židinį naujai sukurtai šeimai. Dažniausiai židinys perduodamas prieš dvyliktą valandą. Tačiau jeigu tėvų šeimoje židinys užgesęs, vadinasi, perduoti tikslingai nelabai yra ką. Tuomet rekomenduojama perduoti kokią nors senelių relikviją. Jeigu šeima tikinti, galima dovanoti močiutės rožančių, kuris galėtų saugoti namus. Kitu atveju, galima tiesiog perduoti sudžiovintą juodos duonos gabalėlį, kuris įsiūtas į maišelį iš lino. Duonos gabalėlis – reikštų, kad naujai šeimai niekada netrūktų duonos ant stalo.


Pateikiami keli žodžių variantai, kuriuos gali pasakyti svočia ir tėvai, kai atnešamas šeimos židinys.

I ŽODŽIŲ VARIANTAS
Šiandiena du žmonės – (jaunavedžių vardai) sujungė savo širdis ir rankas. Mieli tėveliai, kurie davėte savo vaikams širdis, ir išmokėte jas mylėti, atneškite šventos ugnies iš savo šeimų židinių. Ta ugnimi uždegsime naują gėrio ir doros židinį. Tegul jūsų šeimos židinyje degs kaitri pasitikėjimo ir pagarbos, bei laimės ugnis. Lai ji, kaip maža senų pagonių aukuro kibirkštėlė simbolizuos santarvę ir meilę jūsų šeimoje. Išsaugokite ją ir perduokite savo vaikams.
(uždegus židinį)
Saugokite šeimos židinį, nekūrenkite jo pernelyg kaitriomis malkomis, ir nepalikite jo šalto, kaip ledas. Pakelkime taures už naujai uždegtą šeimos židinį.

II ŽODŽIŲ VARIANTAS
Jaunieji atminkite, Tai jūsų tėvų meilės liepsna. Neužgesinkite jos, neapvilkite tėvų. Jie nieko taip netrokšta, tik kad jūs mylėtumėte vienas kitą ir būtumėte laimingi. Saugokite šį šeimos židinį, nors ir sunku būtų. Būkit laimingi ne tik pirmuosius vedybinio gyvenimo metus, pirmuosius žingsnius žengdami, būkit laimingi ir tada, kai jūsų smilkinius papuoš sidabro gijos, kai pirmosios raukšlelės keis veido bruožus. Lai šis židinys, lyg maža Olimpo ugnies kibirkštėlė, simbolizuoja taiką, santarvę, šilumą jūsų šeimoje. Prisipildykime taures ir sudainuokime jauniesiems Ilgiausių metų.

 III ŽODŽIŲ VARIANTAS
Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui
Jūsų širdys sujungtos vienai laimei kurti
Todėl visų dienų ir metų bėgyje,
Jūs saugokit viens kitą, kaip didžiausią turtą
Ir eikite per žemę tiesūs ir laimingi,
Neklupdami prieš audrą, nelinkdami prieš vėją,
Tegul takuos obels žiedai Jums sninga,
Tegul kelius Jums spinduliais nusėja...
Ir saugokite židinį bendros ugnies,
Kad vėjai svetimi neišblaškytų
 


IV ŽODŽIŲ VARIANTAS
Šiandiena du žmonės – ....... ir .........sujungė savo širdis ir rankas. Mielosios mamos, kurios davėte savo vaikams širdis, ir išmokėte jas mylėti, atneškite šventos ugnies iš savo šeimų židinių. Ta ugnimi uždegsime naują gėrio ir doros židinį. Jaunieji, atminkite, kad tai jūsų motinų meilės liepsna. Išsaugokite ją ir perduokite savo vaikams. Ši ugnis, lyg gera mamos ranka, palinkusi virš jūsų, laimins visam gyvenimui. Tegul jūsų šeimos židinyje degs kaitri pasitikėjimo ir pagarbos, bei laimės ugnis. Lai ji, kaip maža senų pagonių aukuro kibirkštėlė simbolizuos santarvę ir meilę jūsų šeimoje.

V ŽODŽIŲ VARIANTAS
Žibėk, žėrėk, tėvų sodybos žiburėli,
Prieš amžius uždegtas senajam židiny.
Pro piktą negandą , pro neviltį tu vėlei
Mus, naujų dienų, rytojum vadini.
Žibėk, žėrėk, tėvų sodybos žiburėli,
Ugnelė tavo te per amžius neužges.

VI ŽODŽIŲ VARIANTAS
Kaip gėlelei rasos
Kaip žemelei šviesos
Širdžiai reikia širdies
Žmogui reikia- žmogaus

Štai ir suvedė Jus
Šviesūs meilės keliai
Šiandien prisiekėt Jūs
Būt drauge amžinai

Ant Jūs rankų jaunų
Žėri aukso žiedai
Skamba džiaugsmas širdy
Lyg sidabro varpai

Šiandien Jūs jau šeima
Linksmi,gražūs,jauni
Lai nesunkūs Jums bus
Šeimos pančiai šventi

Tegul džiaugsmas šviesus
Jūsų kelią lydės
Lai šeimos židiny
Niekad laimė neišblės.


VII ŽODŽIŲ VARIANTAS
Mama – šis žodis prisiminimų takeliais nuveda mus į vaikystes dienas – basas ir nerūpestingas, nes visus atbėgančių dienų rūpesčius susemdavo geros ir šiltos mamos rankos. Jos šiurkštokais, nuo darbų suskirdusiais delnais švelniai nubraukdavo nuo mūsų veido ašaras ir išsidraikiusius plaukus. Motinos meilę mes priimdavome negalvodami, nesvarstydami, ar ją užsitarnavome. Ji duodavo, mes imdavome.
Ir štai atėjo laikas, kada vaikams prisiėjo suprasti, kad imant reikia ir patiems duoti!
Miela................. ir........................ atleiskit vaikams už tas nemigo naktis, kurias Jus privertė budėti vaikų nerūpestinga jaunystė, atleiskit už tai, kad savo svajones ir džiaugsmus dovanojo kitiems, o Jums paliko nepasisiekimus ir rūpesčius.
Vaikai jums dėkingi ir už tai, kad jie išvydo šį pasaulį kaip tik laiku, leidusiu jiems surasti vienas kitą. Jie pasiryžę išsaugoti Jūsų meilę kaip tikrojo šeimos židinio šilumą.
Mylimos.......................... ir........................... prašom uždegti simbolinį šeimos židinį ir perduokite per rankas jį jauniesiems. Te primins tai šios dienos linksmybėje, kad motinų meilės ugnis yra amžina.
Perduodant židinį dainuojama: “ Ilgiausių metų“.


Kopijuoti, platinti, skelbti internetinio tinklalapio www.fotoROMANTIKA.lt nuotraukas ir informaciją be raštiško fotografo sutikimo draudžiama. Juk visuomet galite pasiteirauti elektroniniu paštu (arba telefonu) ir greičiausiai gavę teigiamą atsakymą nuotraukas ir informaciją galėsite naudoti kiek tinkami į valias.

 

 

NUOTRAUKŲ GALERIJOS

Foto galerijos: vestuvinės nuotraukos, renginių, parodų akimirkos ir laisvalaikio fotografija.

 

 

< sugrįžti atgal

STRAIPSNIAI

Straipsniai apie vestuves, patarimai jaunavedžiams ir vestuvininkams, vestuviniai tostai, palinkėjimai, vestuviniai žaidimai.

 

TEIKIAMOS PASLAUGOS

Vestuvių fotografas, balti balandžiai vestuvėms, šventinė atributika ir kita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 Fotoromantika.lt All rights reserved.